Канцелариска зграда и работилница во Љулин 5, бул. Петар Дертлиев, гр. Софија – 2007г. Станбена зграда во Љулин 6, бул. Петар Дерлиев, гр. Софија – 2009г., нарачувач: Кеј Ти Джи Билдинг Груп ООД Станбена зграда во Љулин центар, гр. Софија – 2010г., нарачувач: Кеј Ти Джи Билдинг Груп ООД Станбена зграда во Лозенец, ул. Димитар Хаџикоцев, […]

  • Канцелариска зграда и работилница во Љулин 5, бул. Петар Дертлиев, гр. Софија – 2007г.
  • Станбена зграда во Љулин 6, бул. Петар Дерлиев, гр. Софија – 2009г., нарачувач: Кеј Ти Джи Билдинг Груп ООД
  • Станбена зграда во Љулин центар, гр. Софија – 2010г., нарачувач: Кеј Ти Джи Билдинг Груп ООД
  • Станбена зграда во Лозенец, ул. Димитар Хаџикоцев, гр. Софија – 2010г., нарачувач: Кеј Ти Джи Билдинг Груп ООД
  • Станбена зграда во Подуене, ул. Златица, гр. Софија – 2011г.,нарачувач: Кеј Ти Джи Билдинг Груп ООД
  • Административна зграда во Красно село, ул. Jастребец, гр. Софија – 2012г., нарачувач: Топлификација Софија EAД
  • Административна зграда во Красно село, ул. Природа, гр. Софија – 2012г., нарачувач: Топлификација Софија EAД