Рехабилитација на асфалтнобетонова површина на раскрсница за трамваи на бул. Витоша и ул. Алабин, гр. Софија, 2000г., 1500м, нарачувач: Општина на град Софија Бугарија; Рехабилитација на асфалтнобетонова површина и пруги за трамваи на бул. Константин Величков, гр. Софија, 2000-2001г., 12000м, нарачувач: Општина на град Софија Бугарија; Исполнување на фуги на пруги за трамваи на бул. Никола Мушанов, гр. Софија, […]

 • Рехабилитација на асфалтнобетонова површина на раскрсница за трамваи на бул. Витоша и ул. Алабин, гр. Софија, 2000г., 1500м, нарачувач: Општина на град Софија Бугарија;
 • Рехабилитација на асфалтнобетонова површина и пруги за трамваи на бул. Константин Величков, гр. Софија, 2000-2001г., 12000м, нарачувач: Општина на град Софија Бугарија;
 • Исполнување на фуги на пруги за трамваи на бул. Никола Мушанов, гр. Софија, 2001г., 600м, нарачувач: Општина на град Софија Бугарија;
 • Рехабилитација на асфалтнобетонова површина и пруги за трамваи на плоштад Македонија, гр. Софија, 2003г., нарачувач: Општина на град Софија Бугарија;
 • Рехабилитација на асфалтнобетонова површина и пруги за трамваи на бул. Габрово, гр. Софија, 2005г., 5000м, нарачувач: Општина на град Софија Бугарија;
 • Рехабилитација на асфалтнобетонова површина и пруги за трамваи на бул. Мадрид, гр. Софија, 2007г., 10000м, нарачувач: Општина на град Софија Бугарија;
 • Рехабилитација на асфалтнобетонова површина и пруги за трамваи на бул. Јанко Саказов, гр. Софија, 2007г., 10000м, нарачувач: Општина на град Софија Бугарија;
 • Рехабилитација на асфалтнобетонова површина и пруги за трамваи на бул. Христо Ботев, гр. Софија, 2008г., 10000м, нарачувач: Општина на град Софија Бугарија;
 • Рехабилитација на асфалтнобетонова површина и пруги за трамваи на бул. Царица Јоана, гр. Софија, 2008г., 2000м, нарачувач: Општина на град Софија Бугарија;
 • Рехабилитација на асфалтнобетонова површина и пруги за трамваи на бул. Александар Стамболијски, гр. Софија, 2008-2009г., 10000м, нарачувач: Општина на град Софија Бугарија;
 • Рехабилитација на асфалтнобетонова површина и пруги за трамваи на ул. Струга, гр. Софија, 2009г., 4000м, нарачувач: Општина на град Софија Бугарија;
 • Рехабилитација на асфалтнобетонова површина и пруги за трамваи на бул. Скобелев, гр. Софија, 2010г., 1000м, нарачувач: Општина на град Софиаја Бугарија;
 • Рехабилитација на асфалтнобетонова поњршина и пруги за трамваи на бул. Марија Луиза, гр. Софија, 2012г., 2200м, нарачувач: Метрополитен ЕАД;
 • Рехабилитација на асфалтнобетонова поњршина и пруги за трамваи на бул. Црни врв, гр. Софија, 2012г., 3200м, нарачувач: Метрополитен ЕАД;
 • Рехабилитација на асфалтнобетонова поњршина и пруги за трамваи на Триъгълника, гр. Софија, 2012г., 1000м, нарачувач: Метрополитен ЕАД;
 • Поправка на транспортниот јазол „Надежда“ – Етап5: Трамваен мост на река „Суходолска“, гр. Софија, 2013г., 1100м, нарачувач: Општина на град Софија Бугарија;
 • Поправка на транспортниот јазол “Надежда”, Етап 2: Трамваен тунел под железничка линија за Драгоман и Кулата, гр. Софија, 2014г., 3 760 м, нарачувач: Општина на град Софија Бугарија;
 • Реконструкција на трамваини пруги на раскрсница бул. „Витоша” и ул. „Алабин, гр. Софија, 2014г., 740м, нарачувач: Општина на град Софија Бугарија;
 • Поправка на транспортниот јазол “Надежда”, Етап 1, гр. Софија, 2014г., 1 700 м., нарачувач: Општина на град Софија Бугарија;
 • Инженеринг на транспортен јазол „Лавов мост”, гр. Софија, 2014г., 630м, нарачувач: Општина на град Софија Бугарија;
 • Ремонт на бул. „Ботевградско шосе” от ул. „Летоструj” до Обиколница на гр. Софија, гр. Софија, 2014г., 336м, нарачувач: Општина на град Софија Бугарија;
 • Поправка на транспортниот јазол “Надежда”, Етап 3, 4 и 7, гр. Софија, 2014г., 2800м, нарачувач: Општина на град Софија Бугарија;
 • Тековни поправки на ул. Алабин, гр. Софија, 2015г., 220м, нарачувач: Столична община;
 • Рехабилитација на бул. Витоша от ул. Гургуљат до ул. Бела Черква. Част трамваjно трасе” етапи 1 и 2, гр. Софија, 2015-2016г., 10500м, нарачувач: Општина на град Софија Бугарија;
 • Големи поправки по патеките на „Столичен Електротранспорт” ЕАД за 2015г., гр. Софија, 2015-2016г., 848м, нарачувач: Столичен електротранспорт ЕАД;
 • Рехабилитација на ул.“Козлодуj“ от бул.“Кн.М.Луиза“ до ул.“К.Стоилов“ – ул.“Индустриална“, гр. Софија, 2016г., 6497м, нарачувач: Столична община;
 • Реконструкција на пруги по ул. Бачо Киро, гр. Софија, 2017г., 750м, нарачувач: Општина на град Софија Бугарија;
 • Рехабилитација на бул. „Шипченски проход“ от ул. „Иван Димитров – Куклата“ /трамвајно уво „Гео Милев“/ до бул. „Асен Jорданов“, гр. Софија, 2017г., 940м, нарачувач: Општина на град Софија Бугарија;